submenu
content

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959) jest aktem prawnym OBOWIĄZUJĄCYM.

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokości świadczeń rodzinnych określone w przedmiotowym rozporządzeniu, będą obowiązywały do czasu przeprowadzenia kolejnej weryfikacji na podstawie art. 18 i 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i wydania przez Radę Ministrów kolejnego rozporządzenia w tym zakresie w 2015 roku.

 

Link do rozporządzenia:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000959

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: