submenu
content

Zmiany art. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), wprowadzone od 1 września 2012 r. na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1206), nie skutkują brakiem prawa do zasiłku rodzinnego na dzieci w wieku powyżej 18 roku życia uczące się w szkole ponadgimnazjalnej ani brakiem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osób uprawnionych w wieku powyżej 18 roku życia uczących się w szkołach ponadgimnazjanych.

 

Wyżej wymienione osoby, rozpoczynające lub kontynuujące od 1 września 2012 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących na podstawie ustawy o systemie oświaty w jej brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2012 r. (dotyczy to w szczególności liceów profilowanych dla młodzieży i dorosłych, uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, techników uzupełniających dla młodzieży, zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, techników dla dorosłych oraz techników uzupełniających dla dorosłych), na mocy przepisów przejściowych art. 7 – 10 ww. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wciąż pozostają uczniami szkół ponadgminazjalnych, a więc szkół w rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 2 pkt 13 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: