submenu
content

W dniu 11 kwietnia 2013 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

 

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych sporządzanych przez gminy, marszałków województw oraz wojewodów. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań, począwszy od sprawozdań za I kwartał 2013 r.

 

Jednocześnie, zgodnie z przepisami przejściowymi przedłużony został termin składania sprawozdań za I kwartał 2013 r. Gmina oraz marszałek województwa składają wojewodzie sprawozdanie za I kwartał 2013 r. w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. Natomiast wojewoda składa ministrowi właściwemu do spraw rodziny sprawozdania za I kwartał 2013 r. w terminie do dnia 15 maja 2013 r.

 

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2013 r., poz. 441) i wchodzi w życie w dniu 12 kwietnia 2013 r.

  

W załączeniu tekst rozporządzenia.

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: