submenu
content

Zmiany w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które pobierają/pobierały świadczenie pielęgnacyjne - w związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Szczegółowe rozwiązania poniżej:

 

http://www.zus.pl/files/skladki%20swiadczenia%20pielegnacyjne%20od%2001%202013.pdf

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: