submenu
content

2007-10-08

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.
W rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych zakończenie nauki w szkole jest związane z zakończeniem roku szkolnego, a nie z zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Z tego względu prawo do świadczeń rodzinnych dla uczniów w programowo najwyższych klasach (semestrach) szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstwowych przysługuje do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: