submenu
content

W dniu 22 września 2017 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.

 

Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2016 r. wynosił 2577 zł, tj. 214,75 zł miesięcznie.

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: