submenu
content

 

W dniu 23 września 2016 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

 

Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2015 r. wynosił 1975 zł, tj. 164,58 zł miesięcznie.

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: