submenu
content
W dniu 23 września 2015 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.
 
Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2014 r. wynosił 2506 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie.
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: