submenu
content

2006-11-24

W dniu 23 listopada 2006r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Zmiana dotyczy art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych i polega na objęciu prawem do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego również dzieci w wieku 6 lat, które w przedszkolach lub w tzw. „zerówkach” zorganizowanych w szkołach podstawowych rozpoczęły od września 2006r. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Wobec faktu, iż roczne przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe dla wszystkich dzieci w wieku 6 lat (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nie ma potrzeby dołączać do wniosku zaświadczenia z przedszkola lub szkoły, jednak w przypadku wątpliwości, w indywidualnych przypadkach, organ realizujący świadczenia rodzinne może takiego dokumentu zażądać, ewentualnie sam ustalić ten fakt.

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: