submenu
content

2008-08-06

W przypadku, gdy osoby ubiegają się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, mogą uzyskane z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o dochodach wystawione według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836 ze. zm), wykorzystać również przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne. Zaświadczenie to bowiem zawiera wszystkie informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3). Nie jest natomiast możliwe wykorzystanie do celów ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaświadczeń wydawanych na wzorze określonym do celów świadczeń rodzinnych, z uwagi na brak w nich informacji o przychodzie.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: