submenu
content
Cele, jakie postawili sobie autorzy raportu Instytutu Sobieskiego "W jaki sposób państwo może wspierać rozwój gospodarczy"  to próba wskazania, jakimi instrumentami państwo może wspierać stabilny i długookresowy rozwój gospodarczy.
 
Opracowanie napisane pod redakcją Mateusza Kędzierskiego zawiera teksty ośmiu autorów zajmującymi się różnymi dziedzinami m.in. gospodarką, demografią, społeczeństwem obywatelskim.
 
Polityce rodzinnej i znaczeniu zmian demograficznych dla rozwoju gospodarczego  poświęcony jest tekst autorstwa Łukasza Hardta i Michała Kota  - „Polityka rodzinna jako narządzie łagodzenia negatywnych trendów demograficznych”.  Autorzy uzasadniają, dlaczego polityka rodzinna powinna być rozpatrywana jako polityka inwestycyjna, a jej podstawę musi stanowić dobra polityka gospodarcza stymulująca wzrost PKB i powstawanie miejsc pracy.
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: