submenu
content
Raport Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris to pierwsze tak kompleksowe opracowanie dotyczące polityki rodzinnej w naszym kraju.
 
Raport zawiera nie tylko analizę przyjętych w Polsce instrumentów prorodzinnych na tle rozwiązań funkcjonujących w innych krajach, ale także pozytywną propozycję programu działań na rzecz rodziny. Spójnie skonstruowany system wsparcia rodzin może wpływać nie tyko na ich kondycję materialną, ale także na sytuację demograficzną kraju. 
 
Aby środki przeznaczane na wsparcie rodzin były efektywnie wydawane, system polityki rodzinnej w naszym kraju wymaga przebudowy opartej na doświadczeniach tych państw europejskich, w których na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat istotnie wzrósł poziom dzietności.
 
Ważne, by rzeczywistymi beneficjentami wsparcia państwa byli rodzice i ich dzieci, a w szczególności rodziny wielodzietne. Czas by wreszcie umożliwić młodym ludziom dokonanie realnego wyboru formy opieki nad swoim potomstwem i zakończyć dyskryminację rodziców poświęcających czas na wychowanie dzieci.
 
 
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: