submenu
content

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 20 kwietnia 2017 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2017.

 

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowania w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach w określonych w Programie.

 

Oferty można składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: