submenu
content

Rozstrzygnięcie Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014

W dniu 26 września 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił rozstrzygnięcie Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014.

 

Na realizację Programu zabezpieczono kwotę 7 799 00 zł. Z 334 ofert złożonych przez powiaty, 277 zostało zakwalifikowanych pod względem formalnym i merytorycznym.

 

Środki przyznano w następującym podziale:

1.      zadanie pierwsze – 604 825 zł,

2.      zadanie drugie – 1 775 196 zł,

3.      zadanie trzecie – 1 845 645 zł

4.      zadanie czwarte – pozostała kwota, tj. 3 573 334 zł.

 

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego winny dostosować zakres planowanych działań do otrzymanych kwot dotacji. Ponadto jednostki zobowiązane są w ciągu 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia przesłać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wypełnioną umowę wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji i kosztorysem dostosowanym do otrzymanej dotacji wg załączonych wzorów.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: