submenu
content

Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku rozstrzygnięty

Minister Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16 sierpnia 2013 r. przyznał dotacje w ramach Resortowego Programu dofinasowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r.

 

W dniu 14 sierpnia 2013 r. podwyższono kwotę środków przeznaczonych na realizację Programu o 500 000 zł, zatem łącznie przeznaczono kwotę do 8,5 mln zł. Złożone przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowanie wyniosło łącznie 19 960 475,74 zł. Kwota wnioskowanego zapotrzebowania na cele adaptacyjne i remontowe wyniosła 12 081 587,39 zł, natomiast kwota wnioskowanego zapotrzebowania na doposażenie placówek wyniosła 7 881 758 zł. Dokonano ostatecznego dostosowania ww. kwoty całkowitego zapotrzebowania do przeznaczonych na realizację Programu środków finansowych, stosownie do rankingu ofert sporządzonego według kryteriów określonych w Programie.

 

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego winny dostosować zakres planowanych działań do otrzymanych kwot dotacji. Ponadto jednostki zobowiązane są w ciągu 10 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu dotacji
wg załączonego poniżej wzoru.

 

Jednocześnie sporządzono listę rezerwową placówek wsparcia dziennego, która zostanie wykorzystana w przypadku odmowy przyjęcia dotacji przez podmioty ujęte na liście podstawowej.

Ogłoszenie

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w związku ze zmianą Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku, w dniu 14 sierpnia 2013 r. kwota dofinansowania przeznaczona na poprawę warunków opieki i wychowania w placówkach wsparcia dziennego została podwyższona do wysokości 8,5 mln zł.

Pliki do pobrania

Minister Pracy i Polityki Społecznej 27 czerwca 2013 r. ogłosił Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku. Na Program przeznacza się kwotę do 8 mln zł.

 

Celem programu jest wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w realizacji zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego (świetlic, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych) o zasięgu gminnym i ponadgminnym.  

 

W ramach programu dofinansowaniu podlegać będą adaptacje, remonty i prace wykończeniowe, będące wydatkami bieżącymi, związanymi z poprawą warunków opieki wychowania w już funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego oraz doposażenie placówek wsparcia dziennego, w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych.

 

Na Program przeznacza się kwotę do 8 mln zł.

Pliki do pobrania

Ogloszenie_standardy_placowek_wsparcia-2013.pdf
Ogłoszenie  (127.5 KB)
Program_placowek_wsparcia_2013r..PDF
Program  (499 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: