submenu
content

„Wiedzę możemy zdobywać od innych…” A. Mickiewicz

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat „dobrych praktyk” dotyczących realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dobre praktyki zostały zebrane  i zweryfikowane przez wydziały polityki społecznej urzędów wojewódzkich w oparciu o podejmowane działania na terenie gmin, powiatów i samorządów województw. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, licząc że będą dla Państwa stanowiły źródło wiedzy, inspiracji i zapoczątkują  stworzenie platformy wymiany doświadczeń na szczeblu lokalnym. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uruchomiając platformę, udostępnia jedynie przekazane przez służby wojewodów materiały. Zachęcamy samorządy i organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z  ustawy do aktualizacji i przesyłania nowych materiałów za pośrednictwem właściwych terytorialnie wydziałów polityki społecznej.  

 

Sukcesywnie na stronie internetowej resortu rodziny będą zamieszczane także inne materiały pomocne w realizacji ustawy. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: