submenu
content

Wyniki konkursu "MALUCH – edycja 2016” moduł 2 :
ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach
 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2016” moduł 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH” oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki prowadzonych przez podmioty niegminne), na który Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 80 000 000 zł, do dofinansowania zakwalifikowano 35 293 miejsc opieki i dzieci z 1 642 instytucji opieki.

 

Tabela1. Syntetyczna informacja o beneficjentach modułu 2 konkursu "MALUCH – edycja 2016”

Wyszczególnienie

Liczba instytucji

Liczba miejsc/ dzieci

Wnioskowana zbiorcza kwota dotacji (zł)

1

2

3

4

Gminy

324

9 752

46 521 637

Podmioty niegminne

1 318

25 541

113 280 370

RAZEM

1 642

35 293

159 802 007

 

W zakwalifikowanych ofertach zgłoszono zapotrzebowanie na dotacje w wysokości 159 802 007 zł, co stanowi 199,75% kwoty przeznaczonej na ten moduł. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dla poszczególnych województw dofinansowanie w wysokości 50,06 % zgłoszonego zapotrzebowania, w wysokościach podanych w tabeli 2. Zgodnie z postanowieniami punktu 6.9. Programu, wojewodowie w ciągu 2 dni roboczych od ukazania się niniejszego ogłoszenia, powinni ogłosić podział środków w województwie na poszczególnych beneficjentów Programu.

 

Tabela2. Podział dotacji na województwa w ramach modułu 2 konkursu "MALUCH – edycja 2016”

L.p.

Województwo

Dotacja w zł

 
 

1

2

3

 

 

Razem

80 000 000

 

1.

dolnośląskie

5 803 200

 

2.

kujawsko-pomorskie

3 061 358

 

3.

lubelskie

1 764 518

 

4.

lubuskie

2 473 010

 

5.

łódzkie

1 913 989

 

6.

małopolskie

10 510 807

 

7.

mazowieckie

12 912 330

 

8.

opolskie

2 563 925

 

9.

podkarpackie

3 922 214

 

10.

podlaskie

2 228 243

 

11.

pomorskie

7 050 905

 

12.

śląskie

9 436 244

 

13.

świętokrzyskie

2 073 326

 

14.

warmińsko-mazurskie

1 791 409

 

15.

wielkopolskie

9 063 735

 

16.

zachodniopomorskie

3 430 787

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: