submenu
content

Wyniki konkursu "MALUCH – edycja 2016” moduł 3:
ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach
 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2016” moduł 3 (utworzenie w 2016 r. na uczelniach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie funkcjonowania w 2016 r. takich miejsc), na który Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 11 000 000 zł, do dofinansowania zakwalifikowano 1 703 nowe miejsca opieki z 31 uczelni na kwotę 10 254 358 zł. Podział środków na poszczególne województwa przedstawia się następująco:

 

Lp.

Województwo

Liczba uczelni wyższych

Liczba instytucji,
z tego:

żłobki

kluby dziecięce

dzienny opiekun

Liczba miejsc opieki, z tego:

żłobki

kluby dziecięce

dzienny opiekun

Kwota dotacji w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

dolnośląskie

4

13

2

1

10

181

115

16

50

827 600

2

kujawsko-pomorskie

1

1

1

 

 

10

10

 

 

75 958

3

lubelskie

3

3

3

 

 

63

63

 

 

478 000

4

małopolskie

3

5

3

 

2

85

75

 

10

558 000

5

mazowieckie

3

6

 

2

4

50

 

30

20

316 000

6

podkarpackie

4

5

5

 

 

92

92

 

 

654 800

7

podlaskie

1

1

1

 

 

30

30

 

 

180 000

8

pomorskie

1

1

 

1

 

13

 

13

 

93 600

9

śląskie

6

6

5

1

 

246

214

32

 

1 567 200

10

warmińsko-mazurskie

1

1

 

1

 

15

 

15

 

78 000

11

wielkopolskie

1

28

8

 

20

738

640

 

98

4 374 800

12

zachodniopomorskie

3

3

3

 

 

180

180

 

 

1 050 400

 

Razem

31

73

31

6

36

1 703

1 419

106

178

10 254 358

Niewykorzystane środki z modułu 3 w kwocie 745 642 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji w module 1.

Zgodnie z postanowieniami punktu 6.9. Programu, wojewodowie w ciągu 2 dni roboczych od ukazania się niniejszego ogłoszenia, powinni ogłosić podział środków w województwie na poszczególnych beneficjentów Programu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: