submenu
content

Wyniki konkursu "MALUCH – edycja 2016” moduł 1 :
ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach
 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2016” moduł 1 (utworzenie w 2016 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie funkcjonowania w 2016 r. takich miejsc), na który Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 60 000 000 zł.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1)   zwiększa kwotę środków na dofinansowanie ofert w module 1 o niewykorzystane środki z modułu 3 (mniejsze zapotrzebowanie od puli środków przeznaczonych na ten moduł o 745 642 zł) i z modułu 2 (z tytułu nieprzyjęcia dotacji przez beneficjentów i z tytułu zaokrągleń oszczędności w kwocie 647 440 zł), łącznie do kwoty 61 393 082 zł;

2)   do dofinansowania kwalifikuje 111 ofert dotyczących 3 902 nowych miejsc opieki, proporcjonalnie zmniejszając dla wszystkich gmin zgłaszających oferty kwoty dotacji w stosunku do zgłoszonego zapotrzebowania;

3)   ogłasza podział dotacji dla gmin-beneficjentów w kwotach wykazanych na „Liście beneficjentów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016" (moduł 1)”

 

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: