submenu
content

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w marcu 2011 r. resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Celem Programu jest m.in. umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej poprzez wspomożenie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.

W ramach programu będą dofinansowywane działania na rzecz rozwoju żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. W 2011 r. na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 40.000.000 zł co powinno skutkować wzrostem o około 10 tys. liczby miejsc w instytucjach opieki nad małymi dziećmi. W kolejnych latach wielkości te powinny rosnąć. Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w drodze konkursu ofert.

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: