submenu
content
Powrót do strony głównej
Rozporządzenie MRPiPS w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W dniu 29 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 2229) zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: