submenu
content

Nowa wersja realizacyjna programu „Opieka 75+” – edycja 2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zatwierdziła zmianę do programu „Opieka 75+” – edycja 2018.

 

Zmiana polega na rozszerzeniu adresatów programu o gminy do 40 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze samodzielnie.

 

Gminy do 30 marca 2018 r. mogą składać do urzędów wojewódzkich informację o zapotrzebowaniu na środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji usług w ramach programu „Opieka 75+”.

 

Przeprowadzenie ponownej analizy na zapotrzebowanie na środki finansowe daje również możliwość przystąpienia do programu wszystkim tym gminom, które po analizie własnej sytuacji, nie zdecydowały się na przystąpienie do programu podczas zbierania zapotrzebowania w styczniu 2018 r. Zmiany wprowadzone do programu obowiązują od dnia 5 marca 2018 r.

 

Więcej informacji tu: Ponad 57 mln na rozwój usług opiekuńczych dla seniorów

 

Program "Opieka 75+"

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-04-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: