content

 

Dzięki tegorocznej edycji programu „Senior+” powstanie 214 nowych placówek dla seniorów, a 224 już istniejące placówki „Senior+” otrzymają dofinansowanie do funkcjonowania. Wsparcie na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki otrzyma 76 dziennych domów i 138 klubów na łączną kwotę ponad 35 mln zł. Zapewnią one osobom starszym 5 tys. 387 nowych miejsc pobytu. Środki na funkcjonowanie przyznano 154 dziennym domom "Senior plus" oraz 70 klubom. Łączna kwota dofinansowania to blisko 15 mln zł. Zobaczcie wyniki konkursu na naszej interaktywnej mapie!

 

14.02.2018

miejsca opieki
214

nowych placówek Senior+
miejsca opieki
5387

nowych miejsc dla seniorów
miejsca opieki
11143

dofinansowanych nowych oraz już istniejących miejsc dla seniorów
miejsca opieki
50,4mln zł

wsparcia na tworzenie i funkcjonowanie miejsc aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-06-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: