content

Rejestr zbiorów danych osobowych

 

Rejestr zbiorów danych osobowych    
           
Lp. Nr zgłoszenia Nr księgi Administrator Danych Miejscowość Nazwa zbioru
1 010233/1999 018724 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa

SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

"POLSKO-NIEMIECKIEJ POJEDNANIE" 

2 010234/1999 018731 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa MEDIATORZY
3 010235/1999 045710 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa ŚWIADECTWA REKOMPENSACYJNE
4 010236/1999 018721 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa SKARGI, LISTY I WNIOSKI OD OBYWATELI
5 000946/2000 055675 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa DOCMAN
6 000873/2005 065874 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa POSTĘPOWANIE ADOPCYJNE
7 000933/2005 065288 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW FUNDACJI
8 001894/2005 066107 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa BENEFICJENCI EFS
9 002735/2005 068809 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa BEZMELDUNKOWCY
10 002213/2006 072586 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa PRACA ZA GRANICĄ 
11 002346/2006 069154 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ
ZAWODOWYCH
12 000951/2008 075507 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
13 000952/2008 075728 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa DORADCA 2000
14 004048/2008 076682 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa APLIKACJA CENTRALNA
15 006902/2009 083287 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa ZBIÓR AKT SPRAW ROZPATRYWANYCH
PRZEZ RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW
PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
16 012911/2013 150584 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa WUP-VIATOR
17 012912/2013 153416 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa

OPROGRAMOWANIE SYRIUSZ STD

- PRACA.GOV.PL

18 018879/2014 148651 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa KARTA DUŻEJ RODZINY
19 025668/2014 151833 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa

ZAŚWIADCZENIA "ZWIEDZAJ I PRACUJ"
AUSTRALIA

20 030313/2015 172026 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Warszawa ŚWIADCZENIOBIORCY POMOCY SPOŁECZNEJ
21 030314/2015 172029 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Warszawa "ŚWIADCZENIOBIORCY FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO" OSOBY UPRAWNIONE
DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ DŁUŻNICY
ALIMENTACYJNI
22 004593/2016 167408 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Warszawa ZBIÓR DANYCH DOTYCZĄCY POMOCY
PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI
23 07/2017 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Warszawa NARZĘDZIE DO BADANIA KOMPETENCJI - NBK

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-05-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: