content

 

Rejestr zbiorów danych osobowych    
           
Lp. Nr zgłoszenia Nr księgi Administrator Danych Miejscowość Nazwa zbioru
1 010233/1999 018724 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa

SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

"POLSKO-NIEMIECKIEJ POJEDNANIE" 

2 010234/1999 018731 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa MEDIATORZY
3 010236/1999 018721 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa CENTRALNY REJESTR SKARG I PETYCJI
4 000946/2000 055675 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa eDOK
5 000873/2005 065874 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa POSTĘPOWANIE ADOPCYJNE
6 000933/2005 065288 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW FUNDACJI
7 001894/2005 066107 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa BENEFICJENCI EFS
8 002735/2005 068809 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa BEZMELDUNKOWCY
9 002213/2006 072586 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa PRACA ZA GRANICĄ 
10 002346/2006 069154 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ
ZAWODOWYCH
11 000951/2008 075507 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa

ŚWIADCZENIOBIORCY ŚWIADCZEŃ

RODZINNYCH

12 000952/2008 075728 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa DORADCA 2000
13 004048/2008 076682 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa APLIKACJA CENTRALNA
14 006902/2009 083287 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa ZBIÓR AKT SPRAW ROZPATRYWANYCH
PRZEZ RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW
PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
15 012911/2013 150584 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa WUP-Viator
16 012912/2013 153416 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa Oprogramowanie Syriusz Std - Praca.gov.pl
17 018879/2014 148651 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa KARTA DUŻEJ RODZINY
18 025668/2014 151833 Minister Pracy i Polityki Społecznej Warszawa

ZAŚWIADCZENIA "ZWIEDZAJ I PRACUJ"
AUSTRALIA

19 030313/2015 172026 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Warszawa

ŚWIADCZENIOBIORCY POMOCY

SPOŁECZNEJ

20 30314/2015 172029 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Warszawa

ŚWIADCZENIOBIORCY FUNDUSZU

ALIMENTACYJNEGO" OSOBY UPRAWNIONE

DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU

ALIMENTACYJNEGO ORAZ DŁUŻNICY

ALIMENTACYJNI

21 004593/2016 167408 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Warszawa

ZBIÓR DANYCH DOTYCZĄCY POMOCY

PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-05-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: