submenu
content

Wytyczne na lata 2016-2017

Zgodnie z art. 8 pkt 5  ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest zobowiązany do opracowania oraz wydania co najmniej raz na dwa lata wytycznych do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Wytyczne na lata 2016-2017 zostały opracowane przez  Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we współpracy z Departamentem  Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.  

 

Wytyczne zostały opracowane na lata 2016-2017.

 

Zakres Wytycznych obejmuje następujące obszary:

·         Założenia;

·         Osoby uczestniczące w szkoleniu;

·         Zawartość merytoryczną szkolenia;

·         Metody szkolenia;

·         Czas trwania szkolenia;

·         Zaliczenie szkolenia;

·         Kwalifikacje realizatorów szkolenia.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Wytyczne te zostaną przesłane do Marszałków Województw, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązani są do organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Mamy nadzieję, że opracowany dokument umożliwi realizację szkoleń o wysokim standardzie merytorycznym i zapewni wysoką jakość świadczonych w tym zakresie usług.

Pliki do pobrania

wytyczne.pdf
wytyczne  (2.3 MB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 20-04-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: