submenu
content

Wytyczne na lata 2018-2019

Zgodnie z art. 8 pkt 5 ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest zobowiązany do opracoM>ania oraz wydania co najmniej raz na dwa lata wytycznych do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wytyczne zostały opracowane na lata 2018-2019. Przy wydawaniu wytycznych korzystano ze wsparcia merytorycznego Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie.

 

Zakres Wytycznych obejmuje następujące obszary:

 

  • Założenia;
  • Osoby uczestniczące w szkoleniu;
  • Zawartość merytoryczną szkolenia;
  • Metody szkolenia;
  • Czas trwania szkolenia;
  • Zaliczenie szkolenia;
  • Monitoring i ewaluację prowadzonych szkoleń;
  • Kwalifikacje realizatorów szkolenia.


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wytyczne te zostaną przesłane do Marszalków Województw, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązani są do organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: