submenu
content

Karta Informacyjna dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

W 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Komendą Główną Policji opracowało „Kartę Informacyjną dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”. Karta ta stanowi formę pouczenia dla osoby stosującej przemoc w rodzinie ale także zawiera informacje edukacyjne dotyczące podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  


Karta w miesiącach listopadzie i grudniu 2013 r. została przekazana do Marszałków Województw celem jej dystrybucji głównie do zespołów interdyscyplinarnych oraz placówek realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz innych lacówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  


Dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.mpips.gov.pl w zakładce przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz na stronie internetowej www.ms.gov.pl

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-08-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: