submenu
content

Program współpracy  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z organizacjami pozarządowymi wyznacza nowy wymiar międzysektorowych relacji i współdziałania, odpowiadający na wyzwania ustrojowo-cywilizacyjne współczesnych czasów.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako pierwsze podjęło się opracowania resortowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procedując w partnerstwie publiczno-społecznym. Jest to tym bardziej warte podkreślenia, że zakres jego działania dotyczy wyjątkowo wrażliwych obszarów życia publicznego: pracy, rodziny, zabezpieczenia społecznego, co szczególnie predestynuje do współdziałania w tym zakresie w partnerskich relacjach z interesariuszami – obywatelami i organizacjami pozarządowymi.

 

Zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017 zostało podpisane 3 października 2014 r.

 

Intencją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu współpracy, jest włączenie się w poszukiwanie rozwiązań istotnych problemów trzeciego sektora.

 

Obecnie trwają prace nad projektem Programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2020.

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-11-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: