submenu
content

Dnia 11 lipca 2015 r. weszło w życie Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisane w Tokio w dniu 27 lutego 2015 r.

Wnioski wizowe można składać w Ambasadzie Japonii w Warszawie.

Korzyści wynikające z udziału w Programie

Program „Zwiedzaj i Pracuj” skierowany jest do osób młodych (w wieku od 18 do 30 lat włącznie) i umożliwia wyjazd do Japonii na okres do jednego roku, stanowiący połączenie pobytu wypoczynkowego, pozwalającego na poznanie kultury i stylu życia w Japonii, z możliwością podjęcia pracy zarobkowej, mającej charakter dodatkowy w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu.

 

Warunki udziału w Programie

O udział w Programie mogą starać się obywatele polscy, spełniający poniższe warunki:

(1)   za główny cel udziału w Programie uznają pobyt wypoczynkowy w Japonii;

(2)   w dniu złożenia wniosku mają od osiemnastu (18) lat do trzydziestu (30) lat włącznie;

                (3)   nie towarzyszą im osoby, pozostające na ich utrzymaniu;

(4)   mają ważny paszport oraz bilet powrotny, bądź wystarczające środki do jego nabycia;

(5)   posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w Programie w początkowym okresie pobytu, oraz

(7)   spełniają wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych Japonii oraz zakupią ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną.

 

Roczny limit wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” będzie wynosił – w 2015 r. 250 (dwieście pięćdziesiąt) wiz, a w kolejnych latach: 500 (pięćset) wiz.

 

Dane kontaktowe

W przypadku pytań z Państwa strony, dotyczących warunków udziału w Programie bądź procedury wizowej, prosimy o kontakt z Ambasadą Japonii w Warszawie.

Zapytania i wnioski wizowe powinny być przesyłane na adres główny konsulatu:

 

Telefon kontaktowy: +48 22 696 50 05 (konsulat), +48 22 696 50 46 (tel. bezpośredni – p. Maria Żurawska)

 

 
 
 

 

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: