submenu
content

Program „Zwiedzaj i Pracuj” Nowa Zelandia

W dniu 9 maja 2008 r. weszła w życie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu „Zwiedzaj i Pracuj”. Była to pierwsza umowa tego typu, zawarta przez Rzeczpospolitą Polską, stwarzająca młodym osobom możliwości poznania kultury i sposobu życia Polski i Nowej Zelandii, w połączeniu z możliwością legalnego podjęcia pracy zarobkowej.

 

Korzyści wynikające z udziału w Programie

Program „Zwiedzaj i Pracuj” skierowany jest do osób młodych (w wieku od 18 do 31 lat) i umożliwia wyjazd do Nowej Zelandii na okres do jednego roku, będący połączeniem pobytu wypoczynkowego, pozwalającego na pogłębienie znajomości języka angielskiego i kultury Nowej Zelandii, z możliwością podjęcia pracy zarobkowej, mającej charakter dodatkowy w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu.

 

Warunki udziału w Programie

O udział w Programie mogą starać się obywatele polscy, spełniający poniższe warunki:

 

  • za główny cel udziału w Programie uznają pobyt wypoczynkowy w Nowej Zelandii;
  • mają ukończone osiemnaście (18) lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli jeszcze trzydziestu jeden (31) lat;
  • nie towarzyszą im osoby, pozostające na ich utrzymaniu;
  • mają ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu planowanego pobytu;
  • posiadają bilet powrotny, bilet na dalszą podróż lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet;
  • posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w Programie, w przypadku niepodjęcia pracy w Nowej Zelandii;
  • spełniają wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych Nowej Zelandii oraz zakupiły ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną;

 

Zgodnie z Umową, roczny limit wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” wynosi 100 (sto) wiz.

 

Procedury wizowe

Wszelkie informacje, dotyczące procedury ubiegania się o wizę Nowej Zelandii z tytułu udziału w Programie znajdą Państwo w poniższym linku:

http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday/Poland+WHS.htm

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: