submenu
content

 

Modułowe programy szkoleń zawodowych

 

Modułowe programy szkoleń zawodowych są zbiorem materiałów dydaktycznych przydatnych do planowania i projektowania zajęć edukacyjnych (opracowano je na podstawie art. 4 ust 1 pkt 2c oraz ust 1 pkt 7dustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) 

 

Modułowe programy szkolenia zawodowego zostały opracowane z wykorzystaniem założeń koncepcji Międzynarodowej Organizacji Pracy, określanej w skrócie jako MES (od ang. Modules of Employable Skills). Program szkolenia opiera się na analizie pracy i proponuje sytuację dydaktyczną, która pozwala na opanowanie umiejętności i wiedzy potrzebnych do wykonywania konkretnych zadań zawodowych. Opis i analiza zadań zawodowych wyznacza operacyjne cele szkolenia i układ treści programowych. Program podzielony jest na tzw.   jednostki modułowe (odpowiadające zadaniom zawodowym), a te z kolei są zbiorami jednostek szkoleniowych – czyli sesji zajęć dydaktycznych. Dokumentacja programu modułowego jest wystandaryzowana i zawiera m.in. bogate materiały dydaktyczne, w tym materiały do studiowania, ćwiczenia i zadania,  sprawdziany/ egzaminy, wskazówki do realizacji zajęć.

 

Modułowe programy szkolenia zawodowego opracowywane były w ramach kilku projektów. W ramach ostatniego, realizowanego w 2008 r, opracowano 20 programów modułowych przeznaczonych dla służb zatrudnienia, także w formie e-learning.

 

Z programów i pakietów dydaktycznych mogą skorzystać bez ograniczeń wszystkie instytucje szkoleniowe oferujące szkolenia w formie kursowej lub opracowujące program przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Programy, łącznie z materiałami dydaktycznymi dostępne są pod adresem www.kwalifikacje.praca.gov.pl lub ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: