submenu
content

Rada Zatrudnienia Socjalnego została powołana na podstawie art.18e ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5 ust. 6  tejże ustawy.

 

Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo - doradczym w sprawach zatrudnienia socjalnego działającym przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.

 

Do zakresu działania Rady należy:

  1. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego;
  2. przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów zatrudnienia socjalnego;
  3. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego okresowych informacji o swojej działalności;
  4. przyjmowanie i opiniowanie dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w zakresie zatrudnienia socjalnego.

 

Rada składa się z nie więcej niż 15 osób reprezentujących podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na okres 3 lat. Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego pełnią swoje funkcje społecznie.

 

26 października 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie Aktów Powołania na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego I Kadencji na lata 2016 – 2019. Tego dnia odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady.

 

                                                                        Skład Rady Zatrudnienia Socjalnego

 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

 

Podmiot zgłaszający

 

 

 

 

KANDYDACI ZGŁOSZENI PRZEZ PODMIOTY ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO

 

1.

Ewa Żmuda

Wrocławskie Centrum Integracji

 

2.

Elżbieta Kiernozek

Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie

KANDYDACI ZGŁOSZENI PRZEZ WOJEWODÓW

 

3.

Agnieszka Muzyk

Wojewoda Podlaski

 

4.

Bogusława Szewczyk-Modrzejewska

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

5.

Jacek Kowalczyk

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 

6.

Aneta Tomczyk

Lubuski Urząd Wojewódzki

KANDYDACI ZGŁOSZENIE PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE

 

7.

Paweł Wiśniewski

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim

 

8.

Małgorzata Kowalska

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu

 

9.

Ks. Dr Stanisław Słowik

Caritas Diecezji Kieleckiej

 

10.

Katarzyna Sokołowska

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella w Chełmie

 

11.

Łukasz Wójcicki

Stowarzyszenie „Współistnienie” w Łobzie

 

12.

Dr Marcin Zarzecki

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne w Warszawie

 

13.

Justyna Rozbicka - Stanisławska

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie

 

14.

Małgorzata Karaś

Fundacja Partnerstwo dla Przyszłości w Tarnowie

 

15.

Ks. Krzysztof Sroka

Caritas Polska

 

 

Prezydium Rady Zatrudnienia Socjalnego

Przewodnicząca – Pani Małgorzata Kowalska

Wiceprzewodnicząca – Pani Ewa Żmuda

Sekretarz – Ks. Stanisław Słowik

 

Rada Zatrudnienia Socjalnego kontakt:

Katarzyna Sztompka – specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej

tel.: (22) 661-12-53         

email:

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: