submenu
content
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu z zachowaniem zasad etyki, jawności i przejrzystości, udostępnia adres e-mail:, pod który można zgłaszać sygnały dotyczące nieprawidłowości przy realizacji projektów współfinansowanych z PO PŻ.
 
Narzędzie to pozwoli na wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych  wykrywania oraz zapewni najwyższe standardy realizacji projektów. Narzędzie to umożliwi zgłoszenie przez pracowników instytucji zaangażowanych w realizację POPŻ, w tym IZ nieprawidłowości/oszustw/nadużyć finansowych/korupcji.
 
Kiedy należy zgłosić informację?
 
  • W przypadku podejrzenia nieprawidłowości/oszustw/nadużyć finansowych/korupcji dotyczących przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty (np. organizacje partnerskie);
  • W przypadku podejrzenia wystąpienia presji korupcyjnej lub korupcyjnego zachowania.
 
Zasady rozpatrywania zgłoszeń:
 
  1. Dostępem do skrzynki pocztowej dysponują wyłącznie osoby wchodzące w skład Zespołu ds. zwalczania oszustw/nadużyć finansowych/korupcji w POPŻ z uwzględnieniem zasad polityki bezpieczeństwa informacji obowiązującej w IZ.
  2. Ochrona zarówno informacji o osobie zgłaszającej, jak i samej informacji na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych.
  3. Dane dot. osoby zgłaszającej nieprawidłowość(w tym szeroko rozumiane nadużycie) udostępnianie będą wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  4. Rozpatrywanie zgłoszeń nastąpi zgodnie z wewnętrznymi procedurami IZ POPŻ oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: