submenu
content

Podziękowania za realizację Pomocy Żywnościowej

 

Zakończył się kolejny etap wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Minister Elżbieta Rafalska wystosowała z tej okazji list z podziękowaniami do wszystkich, zaangażowanych jego realizację.

 

Szanowni Państwo,

 

Za nami kolejny etap wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
 
W okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. żywność o wartości ok. 297 mln zł w formie paczek i posiłków trafiła do ponad 1 300 000 osób najbardziej potrzebujących wsparcia. Wśród nich warto wymienić: rodziny o najniższych dochodach, osoby starsze, niepełnosprawne czy też osoby bezdomne.
 
Prawidłowa realizacja Programu wymaga ogromnego wysiłku i zaangażowania, ale też wrażliwości i chęci niesienia pomocy osobom tego potrzebującym.
 
To bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne, w realizację którego zaangażowani byli przedstawiciele wszystkich szczebli administracji publicznej oraz przedstawiciele organizacji partnerskich – Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża, a także  organizacje lokalne.
 
Za Państwa pracę i wysiłek z całego serca serdecznie dziękuję!
 
Jestem wdzięczna Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Rynku Rolnego za sprawne przeprowadzenie zakupów żywności.
 
Dziękuję wszystkim zaangażowanym za działania na rzecz włączenia do Programu nowych gmin, w których dotychczas pomoc nie była dostępna. Dziękuję władzom samorządowym za czuwanie nad prawidłową dystrybucją żywności oraz za bezpośrednie wsparcie organizacji partnerskich realizujących działania Programu.
 
Szczególnie ciepłe podziękowania natomiast kieruję do pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz do pracowników i wolontariuszy organizacji partnerskich lokalnych – to dzięki Państwu paczki żywnościowe trafiają do osób potrzebujących na czas, to dzięki Państwu mogą oni zjeść ciepły posiłek, to wreszcie Państwo uczycie samodzielności w ramach prowadzonych działań towarzyszących.  
 
Jestem przekonana, że realizując działania Programu w sposób tak efektywny jak dotychczas, będziemy mogli trwale wpływać na poprawę sytuacji osób najbardziej potrzebujących.
 
Z poważaniem, 

 

Elżbieta Rafalska

Pliki do pobrania

Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych

 

 

 

 

Agencja Rynku Rolnego jako beneficjent Operacji I w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich. Do magazynów wskazanych przez OPO trafi około 67,1 tys. ton artykułów spożywczych o łącznej szacunkowej wartości około 354,7 mln PLN brutto.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 19 rodzajów artykułów spożywczych, tj.groszku z marchewką, fasoli białej, koncentratu pomidorowego, buraczków wiórków, powideł śliwkowych, makaronu jajecznego, makaronu kukurydzianego bezglutenowego, ryżu białego, kaszy gryczanej, herbatników maślanych, mleka UHT, sera podpuszczkowego dojrzewającego,  gulaszu wieprzowego z warzywami, szynki drobiowej, szynki wieprzowej mielonej, pasztetu wieprzowego, filetu z makreli w oleju, cukru białego, oleju rzepakowego.

 

Dostawy artykułów spożywczych będą realizowane do 133 magazynów wskazanych przez organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (tzw. „OPO”) – beneficjentów Operacji II ww. Podprogramu, tj.:

  • Federacji Polskich Banków Żywności,
  • Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
  • Caritas Polska,
  • Polskiego Czerwonego Krzyża,

w okresie od sierpnia 2017 r. do maja 2018 r., z wyjątkiem sera podpuszczkowego dojrzewającego, którego dostawy realizowane będą od listopada 2017 r. do marca 2018 r.

 

Osoby najbardziej potrzebujące będą otrzymywać pomoc żywnościową za pośrednictwem sieci organizacji partnerskich regionalnych (ponad 90 organizacji) oraz  organizacji partnerskich lokalnych (ponad 2 300 organizacji). Paczki żywnościowe oraz/albo posiłki (przygotowane z artykułów dostarczanych przez dostawców wybranych przez ARR) będą wydawane do czerwca 2018 r. osobom zakwalifikowanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej do otrzymania pomocy żywnościowej oraz osobom bezdomnym.

 

Otwarte konsultacje społeczne dotyczące oceny śródokresowej Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym informuje, że Komisja Europejska prowadzi otwarte konsultacje dotyczące oceny śródokresowej Funduszu. 
 
Na podstawie wyników konsultacji zostanie opracowany dokument roboczy KE prezentujący praktyki stosowane we wdrażaniu FEAD, mający na celu udoskonalenie zasad realizacji Funduszu w przyszłości.
 
Aby wyrazić swoją opinię, należy wypełnić kwestionariusz (w języku polskim) dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: 
 
MRPiPS zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach zarówno obywateli, jak również przedstawicieli organizacji i instytucji, które uczestniczą w realizacji Programu lub otrzymują z niego wsparcie.
 
Konsultacje trwają do 5 maja 2017 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym wybranych do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 i Podprogram 2018

 

Do dystrybucji żywności, przeznaczonej dla najbardziej potrzebujących, na terenie całej Polski wybrano: Federację Polskich Banków Żywności (która uzyskała w konkursie 22,5 pkt.), Caritas Polska (21,5 pkt), Polski Komitet Pomocy Społecznej (20,5 pkt.) oraz Polski Czerwony Krzyż (18,5 pkt).

Pliki do pobrania

POPZ 17-18 Lista organizacji.pdf
Lista organizacji  (222.6 KB)

Film "Chleb, który życie zmienia"

 
Zachęcamy do obejrzenia filmu "Chleb, który życie zmienia". Film przedstawia aktywność Stowarzyszenia Wsi Rogów, które powstało w 2013 roku.
 
Stowarzyszenie korzysta z pomocy Banku Żywności w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc jest ważnym i potrzebnym wsparciem dla mieszkańców Gminy Grabowiec.
 
Alina Stopa, skarbnik Stowarzyszenia Wsi Rogów, wychowuje niepełnosprawnego syna. Podkreśla, że sytuacja ta nie zniechęca jej do niesienia pomocy innym, wręcz motywuje do dzielenia się chlebem i miłością.
 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest realizowany od grudnia 2014 r. etapowo w formie odrębnych Podprogramów. Budżet programu operacyjnego w Polsce na lata 2014-2020 wynosi 556,9 mln Euro (ok. 2,4 mld zł), w tym 85% stanowi wkład finansowy Unii Europejskiej.
 
Poza pomocą żywnościową osoby potrzebujące uczestniczą w różnego rodzaju działaniach towarzyszących prowadzących do zwiększenia samodzielności – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności.
 
 
Film został zrealizowany na zlecenia Banku Żywności w Lublinie. Można go obejrzeć tu:
 
Druga część filmu, poświecona działaniom towarzyszącym - warsztatom kulinarnym - jest do obejrzenia tu:
 
 

Zapytanie ofertowe

 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

 
 
Formularz oferty (pobierz plik)
 

Spotkanie informacyjne – konkurs PO PŻ 2017-2018

 
W związku z opublikowaniem ogłoszenia o konkursie na wybór organizacji partnerskich do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 i Podprogram 2018, Instytucja Zarządzająca zaprasza przedstawicieli podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty do udziału w spotkaniu informacyjnym.
 
Spotkanie ma na celu omówienie zasad udziału w konkursie dotyczących m.in. przygotowania oferty i  wymaganych dokumentów.
 
Spotkanie odbędzie się  7 lutego 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 11, w sali 612 (VI piętro) w godz. 11.00-14.00.
 
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłaszanie się drogą elektroniczną na adres:  do 6 lutego 2017 r.

Szersze wsparcie z pomocy żywnościowej

 

Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z zespołem doradczym ds. wdrażania programu.

 

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.

 

Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

 

W 2015 r. pomocą żywnościową objęto łącznie prawie 1,2 mln osób. Wydano ponad 7,6 mln paczek oraz ponad 913,6 tys. posiłków. W 2016 zaplanowano objęciem pomocą 1,33 mln osób, dostarczenie ponad 6,6 mln paczek oraz ponad 1,2 mln posiłków.

 

W Podprogramie 2016 zwiększy się również liczba organizacji partnerskich. Caritas Polska, która ponownie przystąpiła do Podprogramu w 2016 r., a także Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż planują pozyskać do współpracy nowe organizacje. Będzie to ponad 2,3 tys. nowych organizacji, w tym 1,2 tys. pozyskanych przez  Federację Polskich Banków Żywności oraz 702 pozyskanych przez Caritas Polska. 

Spotkanie Dyrektorów Caritas

 

Minister Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyła w spotkaniu Dyrektorów diecezjalnych oddziałów Caritas Polska w dniu 15 czerwca 2016 r.


Spotkanie było związane przystąpieniem Caritas Polska do nowego Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, którego realizacja rozpocznie się w sierpniu 2016 r. Omówiono główne zmiany w Wytycznych Instytucji Zarządzającej w Podprogramie 2016, których celem było usprawnienie realizacji PO PŻ.

 

Nie możemy pozwolić, aby realizacja Programu nie uwzględniała rzeczywistych potrzeb osób, do których pomoc jest adresowana. Niezbędne są współpraca i dialog – powiedziała Minister Bojanowska. Dlatego zapisy Wytycznych uwzględniają doświadczenia i głosy zarówno organizacji partnerskich, jak i ośrodków pomocy społecznej, które były zaangażowane w proces ich tworzenia.


Pani Minister wyraziła uznanie dla codziennej pracy Caritas Polska na rzecz osób potrzebujących. Zwróciła również uwagę, że szeroka sieć dystrybucji i doświadczenie jakim dysponuje Caritas Polska stanowi ogromną szansę dla zwiększenia zasięgu oddziaływania PO PŻ. Ponadto poinformowała, że podejmowane są rozmowy z Komisja Europejską w sprawie zapisów Programu, aby uwzględnić uwagi zgłaszane przez organizacje, dotyczące m.in. kwalifikowania osób potrzebujących przez organizacje partnerskie oraz sposobu podziału alokacji na poszczególne Podprogramy. Zapewniła przy tym, że Instytucja Zarządzająca stara się na bieżąco dostosowywać środowisko wdrażania do aktualnych ram prawnych.


Wśród przedstawionych przez Panią Minister zmian należy wymienić przede wszystkim uproszczenie dokumentacji prowadzonej przez organizacje (w tym sprawozdawczej) na poszczególnych poziomach, w tym zmieniono wzór skierowania do pomocy żywnościowej czy sposób ewidencjonowania posiłków.


Zmniejszeniu uległa częstotliwość zbierania szczegółowych danych, które z jednej strony wynikają z obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej, z drugiej są niezbędne w celu zapewniania właściwego nadzoru nad realizacją POPŻ.


Wyzwaniem wciąż pozostają gminy nieobjęte Programem, tzw. białe plamy, choć ich liczba systematycznie zmniejsza się, od 38% w pierwszym kwartale 2015 r. do ok. 23% w pierwszym kwartale 2016 r. Należy zauważyć przy tym, że sieć organizacji ciągle się rozwija. O ile w Podprogramie 2015 uczestniczyło ok. 1,5 tys. organizacji partnerskich, to w Podprogramie 2016 zadeklarowało udział blisko 2,4 tys., co związane jest z ponownym przystąpieniem do Programu Caritas Polska.


Program jest realizowany od grudnia 2014 r. etapowo w formie odrębnych Podprogramów (nie pokrywają się z latami budżetowymi). Budżet programu operacyjnego w Polsce na lata 2014-2020 wynosi 556,9 mln Euro (ok. 2,4 mld zł), w tym 85% stanowi wkład finansowy Unii Europejskiej.


Poza pomocą żywnościową osoby potrzebujące uczestniczą w różnego rodzaju działaniach towarzyszących prowadzących do zwiększenia samodzielności – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności.

Spotkanie Dyrektorów Caritas Spotkanie Dyrektorów Caritas Spotkanie Dyrektorów Caritas

Konsultacje publiczne ws funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje społeczne dotyczące przyszłości funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej po 2020 r., w tym funduszy w dziedzinie polityki spójności.

 

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione podczas opracowywania przez Komisję Europejską kompleksowych propozycji dotyczących wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. oraz kolejnej generacji programów finansowych.

 

Aby wyrazić swoją opinię, należy wypełnić kwestionariusz (w języku polskim) dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_pl#questionnaire

 

Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, tj. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych, instytucji akademickich i przedsiębiorstw.

 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach, jak również do rozpowszechniania informacji o nich wśród wszystkich zainteresowanych.

 

Konsultacje trwają do 8 marca 2018 r. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: