submenu
content
W dniu 11 grudnia 2017 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej, zaakceptowała ogłoszenie o Konkursie "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniam psychicznymi" - edycja 2018 r. 
W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) ogłasza  otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej"Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r. 
 
Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300). 
 
Informacji o Konkursie "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi udzielają:

Pani Magdalena Kraszewska tel. 22 661 13 05
Pan Jan Łobarzewski tel. 22 661 11 41

Pliki do pobrania

Wzor oferty - 2018.pdf
Wzór oferty  (646.1 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: