submenu
content
1. Indywidualne programy integracji dla uchodźców (stan realizacji w latach 2004-2007)
 Pobierz plik (format pdf.)
 
 2. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane w latach 2004-2006 osobom posiadającym status uchodźcy
 Pobierz plik (format pdf.)
 
3.  Świadczenia z pomocy społecznej udzielane w latach 2004-2006 osobom posiadającym zgodę na pobyt tolerowany
 Pobierz plik (format pdf.)
 
4. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane w latach 2004-2006 osobom pochodzącym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 Pobierz plik (format pdf.)
 
5. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane w roku 2005-2006 osobom pochodzącym z krajów trzecich
 Pobierz plik (format pdf.)
 
6. Dane statystyczne:  Sprawozdanie MPiPS – 03  z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach  – pomoc uchodźcom od roku 2000 (Dział 2 C – 3)
 Pobierz plik (format pdf.)
 
7. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane cudzoziemcom w roku 2008.
  Pobierz plik
(format pdf.)
 
8. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane cudzoziemcom w roku 2009
  Pobierz plik (format pdf.)
 
9. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane cudzoziemcom w roku 2010   
   Pobierz plik (format .pdf)
 
10. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane cudzoziemcom w roku 2011
   Pobierz plik (format .pdf)
 
11. Pomoc PCPR i OPS udzielana cudzoziemcom w latach 2004-2011
   Pobierz plik (format .pdf)
 
12. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane cudzoziemcom w roku 2012
   Pobierz plik (format .pdf)
 
13. Pomoc PCPR i OPS udzielana cudzoziemcom w roku 2013
 
14. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane cudzoziemcom w roku 2014 
Pobierz plik (format .pdf)
 
15. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane cudzoziemcom w roku 2015 
Pobierz plik (format .pdf)
 
16. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane cudzoziemcom w roku 2016
Pobierz plik (format .pdf)
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: