submenu
content
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 
Dział II: świadczenia z pomocy społecznej
 
Rozdział 5: Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 
Pobierz plik (format pdf.)
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom podstawowe przepisy prawne z zakresu pomocy społecznej
 
Pobierz plik (format pdf.)
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom
 
Pobierz plik (format .pdf)
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: