submenu
content

[12.01.2018]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

w ramach nowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej  do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

 

MODUŁ I: PROFILAKTYKA
Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;
MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów;

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

 

Kwoty

W bieżącym roku na realizację Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 6 000 000 zł.

 

Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

 

Uwaga na terminy!!!

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 7 lutego 2018 r.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-03-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: