submenu
content

Informacja dla samorządów gmin i organizacji pożytku publicznego

 

Pod koniec 2006 roku powstał pakiet rozwiązań o charakterze prawno-ekonomicznym służący wsparciu samorządów gmin i organizacji pożytku publicznego, podejmujących się zadań w zakresie budownictwa socjalnego.

Zasady wsparcia budownictwa socjalnego określone są w aktach prawnych:

 

  • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych(Dz. U. z 2015 r. poz. 833 i 1815).

Ustawa określa zasady udzielania finansowego wsparcia podmiotom realizującym przedsięwzięcia polegające na tworzeniu zasobu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Źródłem finansowego wsparcia jest Fundusz Dopłat, wydzielony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Twórcą Ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych był ówczesny Minister Budownictwa.

 

Aktami wykonawczymi do ustawy są rozporządzenia:

 

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 259) -

 

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla osób bezdomnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1272). Rozporządzenie określa szczegółowy tryb oraz terminy składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Obsługa programu wsparcia budownictwa socjalnego  została powierzona Bankowi Gospodarstwa Krajowego

 

Polecamy Państwu stronę internetową BGK, na której możecie Państwo znaleźć wiele informacji na temat programu przedstawionych w jasny, przystępny sposób.

 

Bezpośrednią obsługą programu wsparcia budownictwa socjalnego w Banku Gospodarstwa Krajowego zajmuje się Departament Usług Agencyjnych i tu też możecie Państwo bezpośrednio kierować swoje zapytania dotyczące realizacji projektów (telefonicznie lub pisemnie).

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-05-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: