content

Z okazji Jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej, w tym także dla uczczenia  obchodów święta odzyskania niepodległości przez Polskę - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z partnerami społecznymi zorganizowało cykl wydarzeń, mających na celu ukazanie roli i rangi polityki społecznej, jako dziedziny aktywności państwa i jego instytucji.

 

11 kwietnia - w dniu, w którym Polska przed blisko wiekiem przystąpiła do Międzynarodowej Organizacji Pracy - Elżbieta Rafalska Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dokonała otwarcia Konferencji inaugurującej te obchody.

Konferencja p.n.: „Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”, cykl konferencji regionalnych, które w roku bieżącym odbędą się w każdym województwie naszego kraju, okolicznościowa publikacja pt.: „Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018”, a także mobilna wystawa pt.: „Polityka Społeczna w XX-leciu międzywojennym” - to jeden projekt, realizowany w ramach obchodów stulecia polityki społecznej i stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Dzięki tym wydarzeniom wszyscy mogli przypomnieć sobie lub poznać, z jakimi wyzwaniami mierzyła się Polska po odzyskaniu niepodległości, a są wśród nich kwestie ograniczania ubóstwa, walki z niedożywieniem, żebractwem i masowym bezrobociem, a także konflikty etniczne i klasowe. Dwudziestolecie międzywojenne to okres, w którym kształtowała się polska polityka społeczna i jej dziedziny takie jak: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, opieka i pomoc społeczna, wsparcie dla rodzin i polityka ochrony zdrowia, pomoc dla osób z niepełnosprawnością, polityka edukacyjna, młodzieżowa, rozwój spółdzielczości oraz polityka migracyjna.

 

W realizację obchodów oprócz resortu rodziny pracy i polityki społecznej włączyły się aktywnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, PFRON, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Narodowe Centrum Kultury, a także Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

 

Gośćmi Konferencji byli między innymi: Heinz Koller - Zastępca Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także najważniejsze osoby w  państwie - przedstawiciele Prezydenta RP i Wicepremiera,  Sejmu RP, Narodowej Rady Rozwoju,  Członkowie Rady Ministrów, Wojewodowie, Kierownictwo Resortu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz jednostek podległych Ministerstwu, a także Rad działających przy Ministrze Rodziny (…). Nie mogło zabraknąć też rektorów wyższych uczelni kształcących w dziedzinie polityki społecznej, Dyrektora Programu Niepodległa, Przedstawicieli Związków Zawodowych, GUS-u, Organizacji Pozarządowych w tym Caritas Polska, a także członków Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego obchodów oraz  prelegentów i panelistów Konferencji, w tym także współtwórców okolicznościowej publikacji pt.: „Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018” i wystawy pt.: „Polityka Społeczna w XX-leciu międzywojennym”.

 

 

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: