content

Przedstawiciele instytucji publicznych i pozarządowych, zaangażowani na co dzień w praktykę oraz badacze problematyki lokującej się w obszarze polityki społecznej z regionu kujawsko-pomorskiego spotkali się 14 czerwca 2018 roku w murach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Konferencja zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Oddział w Toruniu) oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika składała się „tradycyjnie” z dwóch części.

100-lecie odzyskania niepodległości to też okazja, by zwrócić uwagę na osiągnięcia ówczesnego państwa polskiego, które nie dysponowało takimi zasobami, jakimi dysponujemy dzisiaj”– podkreślił na wstępie wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau.

 

W sesji pierwszej, analizę historyczną 100-lat polityki społecznej w Polsce zaprezentował w imieniu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej prof. dr hab. Krzysztof Piątek (kierownik Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu), o teraźniejszości w imieniu MRPiPS mówiła dr Ewa Flaszyńska (Dyrektor Departamentu Rynku Pracy MRPiPS), zaś wyzwania przyszłości kreśliła w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dr Zofia Czepulis-Rutkowska (dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej ZUS).

 

Druga część Konferencji, zatytułowana „Rynek pracy  w 100-leciu polskiej  polityki społecznej“, została poświęcona różnym aspektom zmian na rynku pracy - jako wyzwaniu dla polityki społecznej. Sesja uwzględniała prezentacje dr Jarosława Oczki (UMK), dr hab. Arkadiusza Karwackiego, prof. UMK (UMK, PTPS), dr Karoliny Kluth (WUP w Toruniu) oraz Ewy Banaszak (Biuro Karier UMK).

 

Wystąpienia pobudziły do żywej dyskusji z panelistami na temat kierunków niezbędnych reform społecznych w Polsce.

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: