content

 

W olsztyńskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 22 czerwca 2018 r. naukowcy i praktycy dyskutowali o polityce społecznej państwa w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

 

Gdy Polska odzyskiwała niepodległość, polityka społeczna stała przed zupełnie innymi problemami, niż obecnie. Analfabetyzm, niedożywienie dzieci i ich śmiertelność to były główne problemy do rozwiązania - zaznaczył profesor Mirosław Grewiński, Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

 

Obecnie wyzwaniem jest demografia i prognozowany wzrost liczby osób pobierających emerytury. Stąd aktywna polityka rządu, by tę tendencję odwrócić - zwrócił uwagę Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki,  a Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr Elżbieta Bojanowska przedstawiła działania, które mają wspierać dzietność w Polsce takie jak: świadczenie 500 plus, a także instytucjonalna opieka nad dziećmi, rozwój opieki żłobkowej, by matki mogły wrócić na rynek pracy.

 

Profesor Gertruda Uścińska - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podkreśliła, że mimo tych programów powinniśmy myśleć o samodzielnym odkładaniu na starość. Nie ma systemu publicznego, który w przyszłości zapewni nam wysokie świadczenia. Konieczna jest dywersyfikacja - oprócz systemu publicznego, także systemy, w których sami odkładamy na emeryturę.

 

Stulcie niepodległości Polski to też sto lat rządowej pomocy i wsparcia najsłabszych obywateli. To czas, w którym zadaniem polityki społecznej było przede wszystkim niwelowanie nierówności społecznych. Obecnym wyzwaniem jest wdrażanie rozwiązań na rzecz rozwoju polskich rodzin i inwestycji w ludzi.

 

Bilans stulecia polityki społecznej w Polsce to jednocześnie obraz rozwoju cywilizacyjnego kraju.

 

Eksperci obecni na Konferencji przypominali, że kraj po odzyskaniu niepodległości mierzył się z ograniczaniem ubóstwa, niedożywieniem, żebractwem i masowym bezrobociem. Przez lata nie tylko zmieniły się potrzeby, ale sama pomoc ma zupełnie inną formę.

 

Uczestnicy Konferencji w Olsztynie mówili także o przyszłości polityki społecznej. W ocenie ekspertów, będzie ona służyła przede wszystkim opiece nad starzejącym się społeczeństwem.

 

Wielokrotnie podkreślono, że dopóki są ludzie, tak długo będzie też potrzebna pomoc społeczna, a polityka społeczna powinna iść w kierunku aktywizacji tych, którzy dzisiaj potrzebują wsparcia w powrocie na rynek pracy.

 

Dobrze - że rząd realizuje programy z tego zakresu tak - podsumował obrady i podziękował wszystkim za udział Wojewoda warmińsko-mazurski.

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: