content

W siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 9 lipca 2018 roku odbyła się Konferencja Regionalna pn.: „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, przygotowana w ramach jubileuszu 100 – lecia Polskiej Polityki Społecznej.

 

W wydarzeniu wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Bojanowskai Wojewoda Łódzki - Zbigniew Rau.

Konferencja składała się z dwóch części. W sesji pierwszej poruszano tematy związane z uwarunkowaniami polityki społecznej w Polsce na przestrzeni lat przeszłych, obecnych oraz w perspektywie przyszłości, natomiast drugą część panelową poświęcono problemom starości oraz niepełnosprawności.

 

Problematyka tej Konferencji została określona w sposób nieprzypadkowy.  „W swojej długiej, intensywnej, a także burzliwej historii Polska doświadczyła wszelkich możliwych społecznych przemian” - podkreślił na wstępie Gospodarz tego wydarzenia.

Wiceminister Elżbieta Bojanowskapodczas swojego wystąpienia zaznaczyła, że obecna polityka społeczna rządu skupia się przede wszystkim na odbudowie bezpieczeństwa polskiej rodziny, mówiąc o teraźniejszej polityce społecznej odniosła się też do programów rządu kierowanych bezpośrednio do obywateli, zwróciła też uwagę - że programy takie jak: „500+”, „Maluch+”, „Dobry Sart” czy „Senior+”, dobrze służą społeczeństwu i pozwalają dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących jego grup.  Zapowiedziała, że kolejnym etapem prac resortu będzie pomoc dla osób starszych. „Od tego roku wprowadziliśmy opiekę 75+ - program specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia, organizujemy domy dziennego pobytu i kluby seniora. Przygotowaliśmy kompleksowy dokument programujący całą politykę społeczną wobec osób starszych.”

 

W wydarzeniu wzięli udział także: Piotr Ciepluchai Małgorzata Pyka- Dyrektor i Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Grzegorz Wierzchowski- Łódzki Kurator Oświaty, Artur Olsiński - Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,Beata SamorajCharitonowWicedyrektor w Gabinecie Prezesa ZUS, Jerzy Krzyszkowski -prof. ndzw. Uniwersytetu Łódzkiego, Agnieszka Niedźwiedzka- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

 

Konferencji towarzyszyła mobilna wystawa:  „100 lat Polityki Społecznej w Polsce”, a jej organizatorami byli Wojewoda Łódzki we współpracy z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej.

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: