content

 

Stulecie polskiej polityki społecznej stało się okazją do zorganizowania przez Wojewodę Pomorskiego, we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Uniwersytetem Gdańskim - konferencji regionalnej pod nazwą: „Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”, zainicjowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wydarzenie to miało przypomnieć jakie były początki rządowego wsparcia mieszkańców naszego kraju w okresie przeszłych lat niełatwej historii Polski, pokazać rozwój i kierunek, w  którym zmierza obecnie polityka społeczna. Tematem dyskusji panelowej był „Trzeci sektor w stuleciu polityki społecznej”.

 

W konferencji, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego wzięli udział m.in. dr Elżbieta Bojanowska - Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dr Paweł Wojciechowski - Główny Ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , dr hab. Arkadiusz Karwacki - reprezentujący Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, a także przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, w tym gronie dr hab. Janusz Erenc, a także goście i gospodarze z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku. 

 

W imieniu Wojewody Pomorskiego na Konferencji wystąpił Andrzej Spiker, Dyrektor Generalny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: