content

Podlaski Urząd Wojewódzki oraz Polska Akademia Nauk zorganizowały w Białymstoku 28 czerwca 2018 roku jubileuszową Konferencję.

 

Naukowcy i samorządowcy przypominali o dobrych praktykach polityki społecznej, realizowanej w przeszłości i aktualnie, a przedsiębiorcy podczas dyskusji panelowej mówili o społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Konferencję pn.: „Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość” otworzył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, który rozpoczął obrady oraz wskazał, że:„Jednym z istotniejszych rysów odzyskiwania naszej niepodległości było silne zaakcentowanie spraw związanych z rządowymi reformami społecznymi, co miało wyraz w polityce społecznej realizowanej w okresie tworzenia się polskiej państwowości”.

 

W sesji "Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość" uczestniczyli: prof. dr hab. Julian Auleytner jako przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, dr hab. Łukasz Arendt, Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych i przedstawiciel Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz dr Paweł Jaroszek, Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców i samorządowców  pt.: "Społeczna odpowiedzialność biznesu w 100-leciu polityki społecznej" poprowadziła dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska przedstawicielka Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

 

W jego toku wielokrotnie podkreślano, że biznes jest ważnym czynnikiem polityki społecznej, a społeczna odpowiedzialność nie jest wymogiem, lecz dobrą praktyką firm, które działają na rzecz pracowników i ich rodzin oraz poprawiają warunki pracy. O swoich prospołecznych przedsięwzięciach  mówili zaproszeni na Konferencję przedsiębiorcy.

 

100 lat polskiej polityki społecznej zostało uczczone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej między innymi cyklem 15 konferencji regionalnych, realizowanych we współpracy z Wojewodami, Uczelniami, Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w każdym województwie naszego kraju. Konferencja w Białymstoku była siódma z kolei.

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: