content

Komitet Organizacyjny

1.      Dr. Elżbieta Bojanowska (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

2.      Prof. Dr. hab. Gertruda Uścińska (Uniwersytet Warszawski);

3.      Prof. Dr. hab. Danuta Koradecka (Centralny Instytut Ochrony Pracy)

4.      Dr hab. Mirosław Grewiński ( prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie);

5.      Dr hab. Arkadiusz Karwacki (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu);

6.      Dr hab. Marek Rymsza (Uniwersytet Warszawski);

7.      Dr Ł. Arendt (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych);

8.      Dr hab. Wiesław Koczur (prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach);

9.      Dorota Habich (Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: