content

Komitet Honorowy

1. Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

2. Prof. dr hab. J. Auleytner (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie),

3. Dr hab. K.W. Frieske (prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej),

4. Prof. dr hab. K. Frysztacki (Uniwersytet Jagielloński),

5. Prof. dr hab. S. Golinowska (Uniwersytet Jagielloński),

6. Prof. dr hab. J. Hrynkiewicz (Uniwersytet Warszawski),

7. Prof. dr hab. E. Kryńska (Uniwersytet Łódzki),
8. Prof. dr hab. A. Kurzynowski (Polska Akademia Nauk),
9. Prof. dr hab. J. Orczyk (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu),

10. Prof. dr hab. Z. Pisz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
11. Prof. dr hab. A. Rajkiewicz (Uniwersytet Warszawski),
12. Prof. dr hab. R. Rauziński (Politechnika Opolska),

13. Prof. dr hab. T. Szumlicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),

14. Dr hab. W. Toczyski (prof. Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku),

15. Prof. dr hab. G. Uścińska (Uniwersytet Warszawski),

16. Prof. dr hab. W. Warzywoda – Kruszyńska (Uniwersytet Łódzki),
17. Prof. dr hab. Z. Wiśniewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

18. Dr hab. J. Wojtyła (prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach),
19. Prof. dr hab. M. Żukowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: