submenu
content

OBWIESZCZENIE

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNE

z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

 

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 

(M.P. z dnia 28 października 2016 r. pozycja 1015)

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

PODLEGŁYCH MINISTROWI RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

 

1.      Jednostki organizacyjne podległe:

1)      Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego;

2)      Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

3)      Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

2.      Jednostki Organizacyjne nadzorowane:

1)      Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy;

2)      Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;

3)      Instytut Pracy i Spraw Socjalnych;

4)      Instytut Rozwoju Służb Społecznych – IRSS;

5)      Ochotnicze Hufce Pracy;

6)      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

7)      Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: