submenu
content

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można składać na kilka sposobów:

 

 • osobiście w MRPiPS - wejście od ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, Warszawa, godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: lub
 • faksem na nr (22) 661 13 36
 • pisemnie na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Ministra i Komunikacji Społecznej
  Wydział ds. Obywatelskich
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
 • bądź też w Biurze Podawczym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Kontakt do Wydziału ds. Obywatelskich:

22 661-13-58; 22 661-12-64; 22 661-12-65; 22 661-12-25.

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.).


Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

 

Przyjęcia interesantów

 

Informujemy, że członkowie kierownictwa resortu przyjmują interesantów w ramach Dnia Otwartego raz w tygodniu (wg załączonego poniżej terminarza przyjęć).

 

Na spotkanie można zapisać się osobiście w siedzibie ministerstwa:

Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

lub telefonicznie pod numerem:

22 661-13-58; 22 661-12-25 w godz. 9:00 – 15.00. 

 

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przyjmuje interesantów w ramach Dnia Otwartego w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 14.00 - 16.00. Zapisy przyjmowane są telefoniczne pod numerem telefonu:  (22) 529-06-49.

Osoby posługujące się językiem migowym mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl  przynajmniej jeden dzień przed planowaną wizytą.

 

 

Terminarz przyjęć obywateli przez Członków Kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach skarg i wniosków 

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: