submenu
content

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można składać na kilka sposobów:

 

 • osobiście w MRPiPS - wejście od ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, Warszawa, godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: lub
 • faksem na nr (22) 661 13 36
 • pisemnie na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Ministra i Komunikacji Społecznej
  Wydział ds. Obywatelskich
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
 • bądź też w Biurze Podawczym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Kontakt telefoniczny:

Informacja dla Obywatela w MRPiPS: 222-500-108

Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 222-500-115

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.).


Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-06-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: