content

Cztery mity o Emp@tii

Wokół projektów Emp@tia narosło wiele mitów. Rozwiewamy najpopularniejsze z nich

 

 

1. Emp@tia to portal internetowy - FAŁSZ

 

Emp@tia to system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego. System umożliwia wymianę informacji między: ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy rodzinie, ZUS, urzędami pracy, urzędami skarbowymi, Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, Centralną Ewidencją Pojazdów, Elektronicznym Krajowym Systemem Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

 

2. Emp@tia to system dla bezdomnych - FAŁSZ

 

Emp@tia to nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. System umożliwia składanie wniosków przez internet o: przyznanie pomocy społecznej, zaświadczenie o przyznanej pomocy, umorzenie/rozłożenie na raty należności, odroczenie płatności należności, zmianę decyzji/postanowienia, zgłoszenie/wykreślenie do rejestru żłobków. Daje również możliwość przesyłania przez internet informacji o zmianie sytuacji życiowej czy finansowej, potrzebie pomocy innej osobie lub dostrzeżonych nieprawidłowościach.

Wkrótce Emp@tia umożliwi również składanie wniosków drogą elektroniczną o: zasiłek rodzinny i dodatki do niego, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

 

3. Emp@tia to pieniądze wyrzucone w błoto - FAŁSZ

 

Emp@tia ograniczy do minimum papierowy obieg dokumentów.  Osoby ubiegające się m.in. o pomoc społeczną lub świadczenia rodzinne, nie będą musiały samodzielnie zdobywać zaświadczeń z innych urzędów (np. urzędów skarbowych, urzędów pracy czy oddziałów ZUS). Urzędnicy sami, w trybie on-line, uzyskają od odpowiedniego urzędu, informacje niezbędne do przyznania odpowiedniej pomocy o która ubiega się dana osoba. Nie tylko ułatwi to życie potrzebującym, ale jednocześnie pozwoli wyeliminować nadużycia - np. wyeliminuje ewentualne podawanie nieprawdziwych informacji, czy też występowanie o to samo świadczenie w dwóch różnych gminach. Możliwe będzie także przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w formie elektronicznej na terminalu mobilnym. 

 

4. Emp@tia kosztowała podatników 50 mln zł - FAŁSZ

 

27 lutego 2007 r. rząd wpisał Emp@tię na listę kluczowych projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Prace nad systemem ministerstwo rozpoczęło w grudniu  2008 r. W lutym 2014 r. udostępniono pierwsze funkcje systemu. Kolejne funkcjonalności będą stopniowo wprowadzane po zmianach prawnych oraz po przygotowaniu urzędów i placówek do korzystania z wszystkich możliwości systemu.

 

Emp@tia kosztowała budżet państwa 6,8 mln zł, pozostałe 38,2 mln zł pochodziło ze środków europejskich. Początkowo zakładano, że koszt projektu będzie znacznie wyższy. Miał wynieść 90 mln zł. Inwestycja pozwoli zaoszczędzić od 2016 r. 78 mln zł rocznie, m.in. na dotychczasowych kosztach obsługi wniosków oraz wyeliminowaniu nadużyć.

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-04-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: